• Süt Tozu Piyasası Bilgileri

  Türkiye’de içme sütü üretimi 2010 yılında %0,6 oranında azalarak 1.091 bin ton olarak gerçekleşmiştir.
  Peynir üretimi 2010 yılında bir önceki yıla göre % 74 artışla 473.057 ton olmuştur. Süt tozu üretimi bir
  önceki yıla göre %25 oranında artarak 72.102 ton, yoğurt üretimi % 16,87 oranında artarak 908.269 ton,
  ayran üretimi %41 artarak 397.935 ton olarak gerçekleşmiştir.

  2011-2012 Süt  Tozu Piyasası öngörüleri

  Dünya süt tozu üretim miktarının %4,55 oranında artarak 3.834 bin ton, toplam arzın %5 oranında
  artarak 4.852 bin ton, toplam kullanımın %5,9 oranında artarak 4.704 bin ton, olması beklenmektedir.

  Türkiye peynir üretiminin 2011 yılında 491.979 ton, 2012 yılında 511.658 ton, süt tozu üretiminin 2011
  yılında 79.312 ton, 2012 yılında ise 87.063 ton, yoğurt üretiminin 2011 yılında 1.017.261 ton, 2012
  yılında ise 1.118.978 ton, ayran üretiminin 2011 yılında 421.811 ton, 2012 yılında ise 447.120 ton
  olması beklenmektedir

  Dünyadaki sığır varlığı 2010 yılında bir önceki yıla oranla %3 oranında azalarak 277.818 bin baş olmasına
  rağmen, dünya toplam süt üretimi bir önceki yıla göre %1,5 oranında artarak 512.708 bin ton olarak
  gerçekleşmiştir. Aynı şekilde dünya toplam süt arzında ve toplam süt kullanımının yanı sıra süt ürünlerinden
  peynir, süt tozu ve tereyağı üretim, toplam arz ve kullanımlarında da artış meydana gelmiştir.

  Süt Tozu  Üretimi Dünya  Piyasaları

  Süt Tozu Üretimi, Toplam Arz, Toplam Kullanım, Ġthalat Arttı, Stoklar ve Ġhracatı DüĢtü
  Dünya süt tozu üretim miktarı 2010 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık %3 oranında artmıştır. Süt tozu
  üretiminin %71’i Çin, Yeni Zelanda ve AB’de yapılmaktadır. 2010 yılında bir önceki yıla göre Arjantin’de
  %5’lik artışla 220 bin ton, Yeni Zelanda’da %10’luk artışla 850 bin ton, Çin’de ise %2’lik artışla 1.000 bin ton
  olarak gerçekleşirken, AB’de %4’lük düşüşle 760 bin ton, Avustralya’da %12’lik düşüşle 120 bin ton üretim
  gerçekleşmiştir. Avustralya’da süt tozu üretimi, kuraklık yüzünden süt ve süt ürünleri üretiminin azalması
  nedeniyle sınırlandırılmıştır. Avrupa’da, süt sektörünün içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle düşüşte
  olan üretim Avrupa Komisyonu’nun tereyağı ve yağsız süt tozu müdahale alımları üretimi arttırma ve
  canlandırma eğilimindedir (ASÜD,2010).
  2010 yılında dünya süt tozu toplam arzı %4, toplam kullanımı %5 oranında artmıştır. 2010 yılında bir önceki yıla
  göre yurt içi kullanım Çin’de %17 oranında artarak 1.347 bin ton, Avustralya’da %4 oranında artarak 29 bin ton,
  ABD ise %28 oranında azalarak 26 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Çin’de üretimde görülen artışla birlikte
  ithalatta %80 oranında artarak 177 bin tondan 320 bin tona yükselmiş, ihracatta ise %70 azalarak 10 bin tondan 3
  bin tona gerilemiştir. Avustralya’da üretimde görülen düşüşle birlikte yurt içi kullanımda artış olması ihracatta
  %17 oranında azalmaya neden olmuş ve 133 bin ton olan ihracat 110 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

   

   

  Dünya Süt Tozu Fiyatları Arttı


  AB ve ABD süt tozu fiyatları birbirine yakın seyretmektedir. ABD’de 2010 yılında bir önceki yıla göre süt tozu
  fiyatı %29 oranında artarak 3,496 $/Ton olarak gerçekleşmiştir. AB süt tozu düşük ve yüksek fob fiyatlarında bir
  önceki yıla göre ortalama %27 oranında artarak sırası ile 3,453 $/Ton, 3,706 $/Ton olarak gerçekleşmiştir.

   

   

   

  Kişi Başı Süt Tozu Tüketimi


  Kişi başına süt tozu tüketiminin en fazla olduğu ülkeler arasında ilk sıralarda Brezilya, Arjantin ve Meksika yer
  alırken, 2010 yılında bir önceki yıla göre süt tozu tüketimi artışı en çok Yeni Zelanda, Meksika, Arjantin ve
  Rusya’da olmuştur. Ancak diğer ülkelerin aksine AB’de ise 2010 yılında bir önceki yıla göre kişi başına süt tozu
  tüketiminde %3 oranında azalma meydana gelmiştir.

  Kişi Başına Süt Tüketimi (Kg/Kişi/Yıl) 2007-2012

  Süt Tozu 2011-2012


  USDA 2011 yılı tahminlerine göre süt tozu üretim miktarının %4,6 oranında artarak 3.834 bin ton, toplam arzın
  %5 oranında artarak 4.852 bin ton, toplam kullanımın %5,9 oranında artarak 4.704 bin ton, olması
  beklenmektedir. Dünya süt tozu ithalatının %16 artarak 840bin ton, ihracatının ise %3,4 oranında artarak 1.708
  bin ton olacağı tahmin edilmektedir.

   

  Süt Tozu Üretimi Arttı, DıĢ Ticareti Azaldı


  Süt tozu pastacılıkta, bisküvide, şekerlemelerde ve dondurmada kullanılmaktadır. Bu alandaki işletmelerin çoğu
  çiğ süt ve süt tozu da üretmektedir. Süt tozu üretiminin desteklenmesi ile üretimde artış görülmüştür. Süt tozu
  üretimi 2010 yılında bir önceki yıla göre %25 oranında artarak 72.102 ton olarak gerçekleşmiştir. Toplam arz
  %16 aratarak 96.448 ton, toplam kullanım %14 artarak 81.657 ton, stoklar ise %28 oranında artarak 14.791 ton
  olmuştur.
  Türkiye’de süt ürünleri içerisinde en çok ithalatı yapılan ürünler arasında süt tozu yer almaktadır. 2008 yılında
  17.926 ton süt tozu ithalatı yapılmakta iken, 2009 yılında süt tozu ithalatı 18.374 tona ulaşmıştır. 2010 yılında
  süt tozu üretimindeki %25’lik artışa paralel olarak 2010 yılında süt tozu ithalatı %30 azalarak 12.780 ton
  seviyelerine inmiştir. 2011 yılı Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliğine
  göre süt tozu ithalatına sınırlama getirilmiş ve önceden ihracatın gerçekleştiğinin belgelenmesi kaydıyla, belge
  kapsamında süt tozu üretim kotası olanlardan yurt içi alımın yapılmasına imkân bulunmaması durumunda
  ithalata izin verilmektedir (R.G. 4.03.2011/27864) Süt tozu ithalatı ağırlıklı olarak AB üyesi ülkeler başta olmak
  üzere, Ukrayna, ABD, Avustralya, Moldova ve İsviçre’den yapılmaktadır. İthal edilen süt tozu yurt içerisinde
  farklı ürünlerin (çikolata, bisküvi vb.) üretiminde kullanıldıktan sonra yurtiçinde kullanılmakla birlikte ihraç
  edilmektedir. Türkiye süt tozu ihracatı hala düşük seviyelerde olup %3 oranında azalarak 7.934 ton olarak
  gerçekleşmiştir

   

  Süt Tozu Üretimi Arttı, Dış Ticareti Azaldı

  Süt tozu pastacılıkta, bisküvide, şekerlemelerde ve dondurmada kullanılmaktadır. Bu alandaki işletmelerin çoğu
  çiğ süt ve süt tozu da üretmektedir. Süt tozu üretiminin desteklenmesi ile üretimde artış görülmüştür. Süt tozu
  üretimi 2010 yılında bir önceki yıla göre %25 oranında artarak 72.102 ton olarak gerçekleşmiştir. Toplam arz
  %16 aratarak 96.448 ton, toplam kullanım %14 artarak 81.657 ton, stoklar ise %28 oranında artarak 14.791 ton
  olmuştur.
  Türkiye’de süt ürünleri içerisinde en çok ithalatı yapılan ürünler arasında süt tozu yer almaktadır. 2008 yılında
  17.926 ton süt tozu ithalatı yapılmakta iken, 2009 yılında süt tozu ithalatı 18.374 tona ulaşmıştır. 2010 yılında
  süt tozu üretimindeki %25’lik artışa paralel olarak 2010 yılında süt tozu ithalatı %30 azalarak 12.780 ton
  seviyelerine inmiştir. 2011 yılı Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliğine
  göre süt tozu ithalatına sınırlama getirilmiş ve önceden ihracatın gerçekleştiğinin belgelenmesi kaydıyla, belge
  kapsamında süt tozu üretim kotası olanlardan yurt içi alımın yapılmasına imkân bulunmaması durumunda
  ithalata izin verilmektedir (R.G. 4.03.2011/27864) Süt tozu ithalatı ağırlıklı olarak AB üyesi ülkeler başta olmak
  üzere, Ukrayna, ABD, Avustralya, Moldova ve İsviçre’den yapılmaktadır. İthal edilen süt tozu yurt içerisinde
  farklı ürünlerin (çikolata, bisküvi vb.) üretiminde kullanıldıktan sonra yurtiçinde kullanılmakla birlikte ihraç
  edilmektedir. Türkiye süt tozu ihracatı hala düşük seviyelerde olup %3 oranında azalarak 7.934 ton olarak
  gerçekleşmiştir.

   

   

   

  Post Tagged with
Comments are closed.