• 2011 yılı tam yağlı süt tozu ihracatı düşerken, yağsız süt tozu ihracatı arttı.

  Avrupa Birliği 2012 yılı çiğ süt üretiminin %1 oranında artması bekleniyor.  ABD Tarım Bakanlığı Dış Tarım Servisi’ne göre, 2011 yılı ile karşılaştırıldığında, 2012 yılındaki artışın yavaş ilerleme hızı, bu yılın başlangıcında uluslararası süt ürünleri pazarındaki istikrarsızlık ile beraber süt ürünleri için düşük iç talepten kaynaklanıyor.

  Hem %1’lik kota artışı hem de üç yıl içinde süt kotası rejiminin sona ermesinin ardından oluşturulması beklenen daha geniş üretim kapasitesi, çiğ süt üretimindeki artışa etki eden faktörler arasında yer alıyor. Artışın çoğunun, gerek yurt içi gerekse uluslararası talepte başı çeken peynir üretiminde tüketilmesi bekleniyor.

  2012’nin ilk çeyreğinde çiğ süt fiyatlarındaki düşüş, üretim maliyetlerindeki artış ile birleşerek, süt üreticilerinin kâr marjlarını düşürdü. Artan çiğ süt tedariki ve süt ürünleri için yavaşlayan ihracat pazarları, AB-27 içindeki fiyat düşüşlerinin başlıca sebepleri olarak belirlendi.

  Süt üretiminde artış ile sonuçlanacak yüksek verimlere rağmen, AB-27 süt ırkı büyükbaş hayvan sürüsü mevcudiyetinin azalmaya devam etmesi bekleniyor. Çiğ süt üretimindeki artışın, özellikle sert peynir ve kalanı da yağsız süt tozu ve tereyağı olmak üzere daha fazla süt ürünleri üretimi ile sonuçlanması bekleniyor.

  Nisan 2012’de, İspanya, Portekiz, Macaristan, Litvanya ve Letonya tarafından desteklenen Polonya Tarım Bakanı, Avrupa Komisyonu’ndan ihracat geri ödemelerinin başlatılması ve süt ürünleri için müdahale fiyatlarında artış talebinde bulundu. Talep, AK tarafından geri çevrilmiş olmasına rağmen, tereyağı ve yağsız süt tozundaki mevcut fiyat düşüşü eğiliminin bu yıl da devam etmesi durumunda AK, süt ürünleri pazarında bir müdahaleyi göz önünde bulundurması için baskı görecek.

  2011 yılında, tam yağlı süt tozunun dışındaki tüm süt ürünlerinin ihracatında 2010 yılındaki seviyelerine göre artış yaşandı. AB süt ürünleri için başlıca ihracat pazarı olan Rusya’ya ihracatta yaşanan düşüş, Asya’ya yapılan ihracatta yaşanan artış ile dengelendi. 2011 yılı tam yağlı süt tozu ihracatı %13 düşerken, yağsız süt tozu ihracatı %37 arttı.

  Süt ürünleri için daha ılımlı olan dünya talebine rağmen, 2012’nin ilk 2 ayı boyunca yağsız süt tozu ve peynir altı suyu ihracatı, önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığına %23 arttı. Ancak, gecen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, tereyağı ve sadeyağ ihracatı %22, tam yağlı süt tozu ihracatı %18 düşüş gösterdi.  2012’nin ilk iki ayı boyunca peynir ihracatı, 2011 ile kıyaslandığında aynı kaldı. Süt ürünleri için dünya piyasası koşullarının dışında, euro-dolar paritesindeki değişimin, 2012 yılında AB-27 ihracatının gelişiminde güçlü bir etkisi olacak.

  http://www.suthatti.com.tr/

Comments are closed.