• Dünya Toplam Süt Tozu Arz Kullanım ve Ticareti: 2007-2011

   

   

  Tablo 6- Dünya Toplam Süt Tozu Arz Kullanım ve Ticareti: 2007-2011
  2007
  2008
  2009
  2010
  2011/a
  Bin Ton
  ARZ
  BaĢlangıç Stokları
  130
  112
  276
  228
  178
  Üretim
  4.484
  3.803
  3.559
  3.667
  3.834
  Ġthalat
  435
  404
  617
  724
  840
  Toplam Arz
  5.049
  4.319
  4.452
  4.619
  4.852
  KULLANIM
  Yurtiçi Kullanım
  3.039
  2.437
  2.564
  2.790
  2.996
  Ġhracat
  1.898
  1.606
  1.660
  1.651
  1.708
  Toplam Kullanım
  4.937
  4.043
  4.224
  4.441
  4.704
  BitiĢ Stokları (%)
  112
  276
  228
  178
  148
  a/Tahmin (USDA), Kaynak: Ek Tablo 4
  .
  ġekil 6. Dünya Toplam Süt Tozu Arzı ġekil 7. Dünya Toplam Süt Tozu Kullanımı
  0
  1.000
  2.000
  3.000
  4.000
  5.000
  6.000
  2007
  2008
  2009
  2010
  Bin Ton
  İthalat
  Üretim
  Başlangıç Stokları
  0
  500
  1.000
  1.500
  2.000
  2.500
  3.000
  3.500
  4.000
  4.500
  5.000
  2007
  2008
  2009
  2010
  Bin Ton
  İhracat
  Yurtiçi Kullanım

  Post Tagged with
Comments are closed.