• Süt Tozu Dosyası-Fizibilite Raporları

   Süt Tozu

   Günümüzde süt tozu, süt endüstrisinin temel girdilerinden biridir. Çok önemli bir
   beslenme bileşeni olan süt tozu, başta ekmek olmak üzere tüm unlu mamullerin bünyesine
   giren ve onları oldukça besleyici hale getiren doğal bir katkı maddesidir. Neredeyse gıda
   endüstrisinin tümünde yaygın biçimde kullanılmaktadır. Sos ve sosis gibi süttozuyla pek
   ilintisi olmadığı sanılan ürünlerin de ana girdilerinden biri süt tozudur. Günümüzde kozmetik
   endüstrisi bile dolgu maddesi yerine daha çok süt tozu kullanılmaktadır. Sabun, şampuan gibi
   ürünlerin formülünde modifiye edilmiş süt tozu yer almaktadır. Pek de akla gelmeyen bu
   ürünlerin yanı sıra süt banyoları, granüle edilmiş pet mamulleri, spesyal kahveler, sütlü çaylar
   gibi yüzlerce ürünün içeriğine de girmiş vaziyettedir. Ayrıca, protein karışımlarının
   üretiminde önemli bir hammadde olmasının yanı sıra, sporcuların kullandığı çoğu ürünün ana
   girdisidir.
   Ülkemizde halen 200 bin ton süttozu kapasitesi bulunmasına rağmen ancak 30 bin ton
   civarında üretim yapılabilmektedir. Üretimin düşük olmasının nedeni ise özellikle Avrupa’da
   oluşan süt tozu dağlarıdır. Zaman zaman fiyatta yükselme eğilimi sürse de, arz talep dengesi
   oldukça bozulmuş durumdadır.
   Türkiye’de süt tozu üretiminde temel sorun 10 kilo çiğ sütten pratikte 1 kilo süt tozu
   elde edilmesidir. Bugün cari çiğ süt fiyatları dikkate alındığında süt tozu üretmek pek de cazip
   bir iş olmamakla birlikte, düşük fiyat üzerinden ithalat yapılmasının esas nedeni de budur.
   Fakat kullanımla birlikte kapasitenin artacağı düşünülmektedir. Süt tozu sadece sanayide
   değil, günlük yaşamda da tüketilebilen bir üründür. Bu gerçek keşfedilirse sorun çözülebilir.
   Böylece tesisler tam randımanla çalışabilip, arz talep dengesindeki bozulmaların önüne
   geçilebilir.
   Bu olumlu gelişme ise, süt tozu tüketiminin sektörel pazar haline gelmesine bağlıdır.
   Süt tozu tüketimi perakendede nasıl artırılabilir sorusunun cevabı ise mutfak kültürümüz ile
   bazı sanayilerin süt tozunu daha yakından tanımasıyla doğrudan ilişkilidir. Bir süre, ithal veya
   yerli süt tozu ayrımına bakılmaksızın geliştirilecek yeni pazar, ilerde girişimcilere cazip
   imkanlar sunabilmektedir. Ancak bunun gibi son derece değerli bir besinin yurt düzeyinde
   geniş kullanım alanı bulması biraz da innovasyon ve girişim heyecanı gerektirmektedir.

   Post Tagged with
Comments are closed.