• Süt Tozu Nasıl Yapılır? Süt Tozu Nasıl Elde Edilir?

  Süt tozunun elde edilmesiSüt Tozu Nasıl Yapılır? Süt Tozu Nasıl Elde Edilir? bildiğimiz sütün buharlaştırılıp uçurulmuş halidir. Ambalajlanması ve taşınması daha kolaydır. Kesilmez.

  Ayrıca sütten on kat daha hafiftir. Özellikle sıcak havalarda süt hemen bozulduğundan bu metod ile sütün koruyucu ve besleyici özelliği zayi edilmeden saklanması sağlanır.

  Süt tozu havayla temas etmediği müddetçe aylarca bozulmadan saklanabilir. İçine yalnız su katarak kullanmak hatta bebeklere bile vermek mümkündür.

  Püskürtmeli Kurutucu Süttozu Üretimi

  Gıdaların kurutulmasıSüt Tozu Nasıl Yapılır? Süt Tozu Nasıl Elde Edilir? gıda maddesinin içerdiği suyun bir kısmının uzaklaştırılması işlemidir. Gıda proseslerinde farklı tip gıdalar için çeşitli kurutma sistemleri kullanılmaktadır. Sıvı gıdalara uygulanan yöntem püskürterek kurutmadır.
  Yapılan deney sonucunda işlem tüm veriminin %41.02Süt Tozu Nasıl Yapılır? Süt Tozu Nasıl Elde Edilir? buharlaştırma veriminin %47Süt Tozu Nasıl Yapılır? Süt Tozu Nasıl Elde Edilir?76 ve operasyon veriminin % 26Süt Tozu Nasıl Yapılır? Süt Tozu Nasıl Elde Edilir?26 olduğu belirlenmiştir. Ayrıca sistemden kayıp olan enerjinin 74Süt Tozu Nasıl Yapılır? Süt Tozu Nasıl Elde Edilir?89kj ve bu oranın tüm enerjinin %5Süt Tozu Nasıl Yapılır? Süt Tozu Nasıl Elde Edilir?13 olduğu hesaplanmıştır.

  Giriş ve literatür:
  Laboratuar ortamında gerçekleştirilen bu deneyin amacı viskozitesi ve su oranları yüksek sıvı gıdaların kurutulmasıdır. Deneyde Lab-Plant SD-40 laboratuvar tipi püskürtmeli kurutucu kullanılarak %3 nem içerikli süttozu elde edilmeye çalışılmıştır.
  Püskürterek kurutmada ilkeSüt Tozu Nasıl Yapılır? Süt Tozu Nasıl Elde Edilir? kurutulacak ürünün atomize edilmesiyle son derece geniş bir yüzey kazandırılması ve böylece sıcak hava içinde hızlı bir kuruma sağlanmasıdır. Damlacıklardan suyun buharlaşması o kadar hızlıdır kiSüt Tozu Nasıl Yapılır? Süt Tozu Nasıl Elde Edilir? hem kuruyan ürünün sıcaklığı ıslak termometre derecesinin oldukça altında kalırSüt Tozu Nasıl Yapılır? Süt Tozu Nasıl Elde Edilir? hem de kuruma çoğunlukla 1-20 saniye gibi kısa bir sürede gerçekleşir.(1)
  Bir püskürtmeli kurutma cihazının en önemli kısmı atomizerdir. AtomizerSüt Tozu Nasıl Yapılır? Süt Tozu Nasıl Elde Edilir? kurutulacak sıvıyıSüt Tozu Nasıl Yapılır? Süt Tozu Nasıl Elde Edilir? çeşitli faktörlere bağlı olarak 50-500 mikrometre çapında küçük zerreciklere parçalayan cihazdır. Atomizerde ne kadar küçük damla elde edilebilirseSüt Tozu Nasıl Yapılır? Süt Tozu Nasıl Elde Edilir? belli ağırlıktaki ürünün yüzey alanı o kadar artacağından kurumada o kadar hızlı gerçekleşir. En yaygın olarak püskürtme memeli ve döner diskli atomizerler kullanılmaktadır. Atomizerlerde damlacıkların tek düze ve küçük olarak sağlanması kadar bu damlacıkların henüz kurumadan sıcak hücre duvarına değmeyecek şekilde dağıtılması da önemlidir.
  Damlacıkla sıcak havanın kurutma hücresine giriş şekline ve bunların hareket yönünün birbirlerine göre durumlarına bağlı olarak çeşitli tipte püskürtmeli kurutma cihazları vardır. Bunlar ters akımlıSüt Tozu Nasıl Yapılır? Süt Tozu Nasıl Elde Edilir? karışık akımlı ve paralel akımlı püskürtmeli kurutuculardır.
  Ters akımlı püskürtmeli kurutucudaSüt Tozu Nasıl Yapılır? Süt Tozu Nasıl Elde Edilir? oldukça yüksek sıcaklıklarda olan giriş havasıSüt Tozu Nasıl Yapılır? Süt Tozu Nasıl Elde Edilir? kurutulmuş veya oldukça kuru ürünle temas eder. Bu durumdaSüt Tozu Nasıl Yapılır? Süt Tozu Nasıl Elde Edilir? kuru ürüne etki eden ısı nedeniyle ürün kalitesi azalabilir. Eş yönlü akım kullanılan püskürtmeli kurutucularSüt Tozu Nasıl Yapılır? Süt Tozu Nasıl Elde Edilir? ısıya duyarlı gıda maddeleri için en iyi düzenlemedir. Çünkü sıvı ürünSüt Tozu Nasıl Yapılır? Süt Tozu Nasıl Elde Edilir? yüksek sıcaklıktaki giriş havasıyla temas ederken kurutulmuş ürünSüt Tozu Nasıl Yapılır? Süt Tozu Nasıl Elde Edilir?sıcaklığı oldukça azalmış havayla temas etmektedir. Karışık hava düzenlemesinde ise birim hacim için buharlaştırma kapasitesi çok yüksektir.(2)
  Gıda sanayiindeSüt Tozu Nasıl Yapılır? Süt Tozu Nasıl Elde Edilir? farklı tipte püskürtmeli kurutucular ile çok çeşitli ürünler elde edilmektedir. Püskürtmeli kurutucuyla kurutulan ürünlere örnek olarak sütSüt Tozu Nasıl Yapılır? Süt Tozu Nasıl Elde Edilir? kaymağı alınmış aromalı sütSüt Tozu Nasıl Yapılır? Süt Tozu Nasıl Elde Edilir? peynir altı suyuSüt Tozu Nasıl Yapılır? Süt Tozu Nasıl Elde Edilir? yumurtaSüt Tozu Nasıl Yapılır? Süt Tozu Nasıl Elde Edilir? yumurtanın beyazı ve sarısıSüt Tozu Nasıl Yapılır? Süt Tozu Nasıl Elde Edilir? çözünebilir (instant) kahve ve çaySüt Tozu Nasıl Yapılır? Süt Tozu Nasıl Elde Edilir? meyveler ve meyve sularıSüt Tozu Nasıl Yapılır? Süt Tozu Nasıl Elde Edilir? sebzeler ve sebze sularıSüt Tozu Nasıl Yapılır? Süt Tozu Nasıl Elde Edilir? et ve sebze püre ve ekstraktıSüt Tozu Nasıl Yapılır? Süt Tozu Nasıl Elde Edilir? hayvansal ve bitkisel proteinSüt Tozu Nasıl Yapılır? Süt Tozu Nasıl Elde Edilir? renk ve aroma maddeleri verilebilir.
  Süttozu üretim akış şeması ise aşağıda gösterilmistir3)
  • Süt standardizasyonu
  • Önısıtma (93 C / 3dk)
  • Buharlaştırma (%42-48)
  • Isıtma (63-74 C)
  • Homojenizasyon (20Mpa)
  • Isıtma (72 C)
  • Püskürtmeli Kurutucu (180 – 200 C)
  • Akışkan yataklı kurutucu (100 C)
  • Lesitinasyon (50 C)
  • Depolama
  • Paketleme
  Materyal:
  Bu deneyde;
  • Lab-Plant SD-40 laboratuvar tipi püskürtmeli kurutucu
  • Süt tozu
  • Beher
  • Termometre
  • Hassas terazi
  kullanılmıştır.

  Metot:
  • Püskürtme hattı kurulmuştur.
  • Püskürtme hattı ana bölmenin üst kısmına yerleştirilmiştir.
  • Ana hat açılmıştır.
  • On/Off düğmesi On pozisyonuna getirilmiştir.
  • Giriş ve çıkış kontrolör/indikatörünün yaklaşık ortam sıcaklığına ayarlanması sağlanmıştır.
  • Giriş sıcaklığı ayarlanmıştır.
  • Üfleyici açılmışSüt Tozu Nasıl Yapılır? Süt Tozu Nasıl Elde Edilir? hava akış kontrolü maksimuma getirilmiştir.
  • Kompresör açılmıştır.
  • Besleme tüpü saf suyun içine daldırılmışSüt Tozu Nasıl Yapılır? Süt Tozu Nasıl Elde Edilir? pompa çalıştırılmıştır.
  • Örnek madde püskürtme hattına ulaştığı zaman kurutma işlemi başlamıştır.
  • Kuru tozun toplama kabına siklondan spiral hareketlerle toplandığı görülmüştür.
  • Sıvı örnek içinde katı süspansiyonu olmaması için manyetik karıştırıcı ile sürekli karıştırılmıştır.

Comments are closed.