• Süt Tozu Piyasası ve Üretim Kapasiteleri

  Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği ile Türkiye’deki süt üretiminin geliştirilmesi, kayıt altına alınması ve çiğ süt fiyat istikrarını sağlamak amacıyla imalat ve ihracat yapan firmaların ihtiyaç duyduğu süt tozunun yurt içinde üretilmesini teşvik etmek hedeflenmektedir. Fazla süt arzını Dâhili İşleme Rejimi kapsamında süt tozuna işlemek, Hayvancılığı gelişmiş ülkelerin (AB gibi) , sütte piyasa düzenini temin için kullandıkları araçlardan biridir.

    Bu çerçevede, 2009 yılında 11 adet süt işleme firmasına 4.709 ton süt tozu ürettirilmiştir Bir kg süt tozunun yaklaşık 10 kg çiğ sütten elde edildiği düşünüldüğünde çiğ süt eşdeğerinin 47.090 ton olduğu görülmektedir. 2010 yılı için ise, 14 firma için toplam 6000 ton kota tahsisi yapılmış bulunmaktadır. Bunun da çiğ süt eşdeğeri 60.000 ton’a tekabül etmektedir.

       Türkiye’de 12 firmanın yıllık süt tozu işleme kapasitesinin 200 bin ton olduğu, kapasite kullanımı nedeniyle yıllık süt tozu üretiminin 30.000 ton civarında gerçekleştiği bilinmektedir. Diğer taraftan, resmi kayıtlara göre yıllık 17.000 ton civarında süt tozu ithalatı söz konusudur.

       TÜİK verileri itibariyle, Türkiye’de sadece sığır türünden elde edilen çiğ süt üretimi 2009 yılı rakamları itibariyle 11,6 milyon ton civarındadır. Yıllık çiğ süt üretimi dikkate alındığı taktirde regülasyon amaçlı miktarın düşük olduğu, bu miktarlık bir müdahale alımının beklenilen etkiyi yaratması için mevsimsel ve bölgesel gelişmelerin iyi takip edilerek, planlamanın doğru yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

  www.suttozuturkiye.com  sitesinden  bilgi alınmıştır.

  Post Tagged with ,
Comments are closed.