• Süt Tozu Üretim Aşamaları Kontrol Listesi

  Süt Tozu Üretim Aşamaları Kontrol Listesi

  1. İş kıyafetlerinizi giydiniz mi?
  2. Kişisel hijyen kurallarını uyguladınız mı?
  3. Alet ve ekipmanların temizliğini ve çalışabilirliğini kontrol
  ettiniz mi?
  4. Süttozu üretimine uygun sütü seçtiniz mi?
  5. Sütten yabancı maddeleri ayrıştırdınız mı?
  6. Sütü pastörizatörden geçirdiniz mi?
  7. Pastörizatörün sıcaklık ve süresini kontrol ettiniz mi?
  8. Yağ standardizasyonu yaptınız mı?
  9. Sütü homojenizatörden geçirdiniz mi?
  10.Buharlaştırma yaptınız mı?
  11.Sıcak hava üretim düzenini çalıştırdınız mı?
  12.Isınan havayı hava filtresinden geçirerek tozlardan
  arındırılmasını sağladınız mı?
  13.Kurutma hücresine üflenen ısı derecesini kontrol ettiniz mi?
  14.Koyulaştırılmış sütü 70 °C’ye kadar ısıttınız mı?
  15.Ürünün ince damlacıklar hâline getirildiği atomize (pülverize)
  sistemi çalıştırdınız mı?
  16.Kurutma hücresinin ısısını kontrol ettiniz mi?
  17.Kurutulmuş ürünü siklon seperatörden geçirdiniz mi?
  18.Süttozunu soğutmak amacıyla soğuk hava ile çalışan sisteme
  aktardınız mı?
  19.Soğutulduktan sonra siloya veya doğrudan ambalajlama
  ünitesine taşınmasını sağladınız mı?
  20.Kraft torbayı ambalaj makinesine yerleştirdiniz mi?
  21.Makine ayarlarını yaptınız mı?
  22.Dolum kontrolü yaptınız mı?
  23.Kapama ve damga yaptınız mı?
  24.Kraft torbaları palete yerleştirdiniz mi?
  25.Duyusal kontrol için partiden numune ayırdınız mı?
  26.Palet üzerine üretim bilgilerini içeren bilgileri yazdınız mı?
  27.Paletleri depoya sevk ettiniz mi?
  28.Temizleme sistemini çalıştırdınız mı?
  29.Kullandığınız araç gereçleri temizleyip dezenfekte ettiniz mi?
  30.Son kontrollerini yaptınız mı?

   

Comments are closed.