• Süt Tozunun Tanımı ve Özellikleri

  1. SÜTÜN KOYULAŞTIRILMASI

   Süttozunun Tanımı ve Özellikleri
  Süttozu, süt suyunun buharlaştırılıp yoğunlaştırılmasıyla oluşan kuru maddenin toz
  hâline getirilmesiyle elde edilen dayanıklı ve besin değeri yüksek bir süt ürünüdür. Su oranı
  % 1,5- 4 arasında değişmektedir.
  Gıda Maddeleri Tüzüğü Koyulaştırılmış Süt ve Süttozu Tebliği’ne göre süttozu
  “Yağlı, yağı kısmen veya tamamen alınmış sütten, kremadan veya bu ürünlerin karışımından
  suyun doğrudan uzaklaştırılması ile elde edilen ve son üründe nem içeriğinin ağırlıkça en
  fazla % 5 oranında olduğu katı ürünü” şeklinde tanımlanmaktadır.
  Besin maddelerini kurutma yoluyla dayanıklı hâle getirmek, mikroorganizmaların
  gelişmesini engellemek için kullanılan ilk muhafaza yöntemidir. Kurutma işlemiyle sütün
  hemen hemen bütün su içeriği alınmakta, taşıma ve depolama kolaylığı olan ve uzun süre
  bozulmadan saklanabilen yoğun bir ürüne dönüştürülmektedir.
  Süttozunun bilinen tarihçesi Orta Çağa uzanmaktadır. Venedikli seyyah Marco Polo,
  Moğolların sütü kaynatıp, kremasını aldıktan sonra geri kalan kısmını da güneşte
  kuruttuklarını kayıtlara geçirmiştir.

  Süttozunun üretimindeki amaçlar şu şeklide sıralanabilir:


   Sütün dayanıklılığını artırmaktır. Süt uygun şartlarda ancak iki üç gün
  bekletilebilir, süttozunun ise dayanıklılık süresi (uygun ambalaj ve depolama
  şartlarında) altı ay ile bir yıl arasında değişmektedir.
   Süt üretiminin bol olduğu dönemlerde süt verimini ve kalitesini korumak,
   Sütü ham madde olarak kullanan sektörlerin her mevsim yeterli miktarda süt ya
  da süttozu ihtiyacını karşılamak,
   Çikolata sanayisi gibi sütü, süt olarak kullanamayan sektörlerin ihtiyacını
  karşılamaktır.
  Süttozu çeşitli süt mamulleri (dondurma ve yoğurt teknolojisinde), bebek maması,
  salam, sosis, çikolata, hazır çorbalar gibi ürünlerin üretimi ve buzağı besleme (süt üretim
  miktarının fazla olduğu ülkelerde) gibi birçok amaç için kullanılmaktadır. Ayrıca yine
  şekerli ürünler sanayisinde yapı düzeltici olarak ve unlu mamullerde hacim artırıcı, su
  bağlama niteliğini iyileştirici ve böylece tazeliği daha uzun süre koruyucu olarak da
  kullanılmaktadır.

  Post Tagged with
Comments are closed.