• Süt Tozunun Tanımı ve Özellikleri

    1. SÜTÜN KOYULAŞTIRILMASI

     Süttozunun Tanımı ve Özellikleri
    Süttozu, süt suyunun buharlaştırılıp yoğunlaştırılmasıyla oluşan kuru maddenin toz
    hâline getirilmesiyle elde edilen dayanıklı ve besin değeri yüksek bir süt ürünüdür. Su oranı
    % 1,5- 4 arasında değişmektedir.
    Gıda Maddeleri Tüzüğü Koyulaştırılmış Süt ve Süttozu Tebliği’ne göre süttozu
    “Yağlı, yağı kısmen veya tamamen alınmış sütten, kremadan veya bu ürünlerin karışımından
    suyun doğrudan uzaklaştırılması ile elde edilen ve son üründe nem içeriğinin ağırlıkça en
    fazla % 5 oranında olduğu katı ürünü” şeklinde tanımlanmaktadır.
    Besin maddelerini kurutma yoluyla dayanıklı hâle getirmek, mikroorganizmaların
    gelişmesini engellemek için kullanılan ilk muhafaza yöntemidir. Kurutma işlemiyle sütün
    hemen hemen bütün su içeriği alınmakta, taşıma ve depolama kolaylığı olan ve uzun süre
    bozulmadan saklanabilen yoğun bir ürüne dönüştürülmektedir.
    Süttozunun bilinen tarihçesi Orta Çağa uzanmaktadır. Venedikli seyyah Marco Polo,
    Moğolların sütü kaynatıp, kremasını aldıktan sonra geri kalan kısmını da güneşte
    kuruttuklarını kayıtlara geçirmiştir.

    Süttozunun üretimindeki amaçlar şu şeklide sıralanabilir:


     Sütün dayanıklılığını artırmaktır. Süt uygun şartlarda ancak iki üç gün
    bekletilebilir, süttozunun ise dayanıklılık süresi (uygun ambalaj ve depolama
    şartlarında) altı ay ile bir yıl arasında değişmektedir.
     Süt üretiminin bol olduğu dönemlerde süt verimini ve kalitesini korumak,
     Sütü ham madde olarak kullanan sektörlerin her mevsim yeterli miktarda süt ya
    da süttozu ihtiyacını karşılamak,
     Çikolata sanayisi gibi sütü, süt olarak kullanamayan sektörlerin ihtiyacını
    karşılamaktır.
    Süttozu çeşitli süt mamulleri (dondurma ve yoğurt teknolojisinde), bebek maması,
    salam, sosis, çikolata, hazır çorbalar gibi ürünlerin üretimi ve buzağı besleme (süt üretim
    miktarının fazla olduğu ülkelerde) gibi birçok amaç için kullanılmaktadır. Ayrıca yine
    şekerli ürünler sanayisinde yapı düzeltici olarak ve unlu mamullerde hacim artırıcı, su
    bağlama niteliğini iyileştirici ve böylece tazeliği daha uzun süre koruyucu olarak da
    kullanılmaktadır.

    Post Tagged with
Comments are closed.