• Süt Tozunun Tarihçesi, Bileşimi Ve Özellikleri

  Süt Tozunun Tarihçesi, Bileşimi Ve Özellikleri
  Türk Gıda Kodeksinde tanımlanan biçimi ile süt tozu; “ Yağlı, yağı kısmen veya
  tamamen alınmış sütten, kremadan veya bu ürünlerin karışımından suyun uzaklaştırılması ile
  elde edilen ve son üründe nem içeriğinin ağırlıkça en fazla %5 oranında olduğu katı ürün”
  dür.
   Süt Tozu

   Tablo:1 Süt Tozunun Yüzde Kaba Kimyasal Bileşimi
   Süt tozu, ilk olarak 1802’de Rus Doktor Osip Krichevsky tarafından yapılmıştır.
   Gelişen ülkelerde, ürünü taşıma ve saklama koşullarının pahalılığı nedeniyle çok çabuk
   benimsenmiştir. Çünkü ortalama % 87’si su olan sütü kurutarak asıl önemli olan katı içeriği
   hafiflemesinden ürün taşıma sayısı artar. Ayrıca susuz olduğundan, mikroorganizmalardan
   koruma gibi bir sorun kalmaz ve soğutmalı kamyonla taşıma gereksinimi olmadığı için de
   taşıma ucuzlar.
   Kurutma işlemiyle süt hemen hemen bütün su içeriği alınarak, taşınma ve depolanma
   kolaylığı olan ve uzun süre bozulmadan saklanabilen, yoğun bir ürüne dönüştürülür. Bu
   nedenle de sütün kurutulması, üretimin fazla olduğu zamanlarda, özellikle sütü uzun süre
   muhafaza etmek amacıyla uygulanır. Bu kurutma, raf ömrünü de 1 yıl kadar uzattığı için süt
   tozu normal süte tercih edilir.

Comments are closed.