• Sütün Koyulaştırılması (Evaporasyon)

  Sütün Koyulaştırılması (Evaporasyon)


  Sütte kuru madde dışında kalan miktar sudur. Toplam kuru maddeyi % 12 olarak
  kabul edersek % 88’i sudur. Evaporasyon işlemi, su miktarını azaltarak kuru madde
  miktarını % 25-50’ye kadar yükseltme esasına dayanır.
  Süt ürünleri endüstrisinde süt, yağsız süt ve peyniraltı suyu gibi ürünlerin
  konsantresinde kullanılan evaporasyon işlemi kurutmanın da ilk aşamasıdır. Süt konsantre
  edilmeksizin doğrudan kurutulacak olursa daha büyük kurutma kapasitesi ve daha fazla
  enerji gerekmektedir. Evapore sütten üretilen süttozu daha az hava absorbe eden büyük toz
  partiküllerini içerir ve uzun depolama süresine sahiptir. Konsantre edilmeksizin doğrudan
  yapılan kurutmalarda elde edilen tozların kalitesi de daha düşük olmaktadır.
  Evaporasyon, süt endüstrisinde suyun çözeltiden buharlaştırılarak uzaklaştırılmasıdır.
  Bunun için ısı gereklidir ancak süt ısıya karşı duyarlıdır ve kolayca artan ısıyla beraber zarar
  görmektedir. Bu nedenle evaporasyon vakum altında 65-70 °C sıcaklıkta
  gerçekleştirilmektedir.
  Üründeki suyun evaporasyonla uzaklaştırılması sürekli ısı ilavesi ve ürünün
  üzerindeki doymuş ya da nemli havanın değiştirilmesi (çekilmesi) ile sağlanmaktadır. Bu ise
  sıvının üzerindeki havanın itilmesi veya vakum ortamında basıncın düşürülmesi ile
  mümkündür. Sütün koyulaştırılması da bu prensibe dayanmaktadır. Vakum-kondensasyon
  bölümlerinden oluşan sistemlerde soğutma suyu kondensasyon (yoğuşturma) için gereklidir.
  Buhar fazı ile soğuk su fazı karşılaştığında buhar kondens hâle gelir.
  Süttozu üretiminde süt, evaporatörlerde % 40-50 kuru maddeye kadar
  koyulaştırılmaktadır. Bu amaçla modern süt sanayisinde tek ve özellikle de çok etkili düşen
  film evaporatörler kullanılmaktadır.
  Evaporatörlerin çalışma prensibi: Çözeltiden su buharlaştırılması için büyük
  miktarda enerjiye gereksinim vardır. Bu enerji buhardan sağlanır. Buhar ve
  ürünün dolaştığı tüpler yatay veya dikey olabilir ve buhar tüpler içinde ya da
  dışında dolaşabilir. Çoğu durumda ürün dikey tüpün içinde sirküle edilirken
  buhar dışarıdan uygulanır.

Comments are closed.