• Yeniden Yapılandırılmıs Etlerde Su Tutma Kapasitesi Üzerine Peynir Suyu Tozu ve Süt Tozu Kullanımının Etkileri

  Yeniden Yapılandırılmıs Etlerde Su Tutma Kapasitesi Üzerine
  Peynir Suyu Tozu ve Süt Tozu Kullanımının Etkileri
  Yeniden yapılandırılmıs et ürünleri, karkastan ayrılan küçük boyutlu, sekilsiz et
  parçaları kullanılarak üretilen, et endüstrisine çesitli avantajlar saglayan ve son
  yıllarda üretimi artıs gösteren ürünlerdir. Yeniden yapılandırılmıs et ürünleri
  formülasyonlarında tuz, fosfatlar ve çesitli karbonhidrat ve protein içerikli
  katkılar kullanılmaktadır. Yapılan çalısmada yeniden yapılandırılmıs et ürünleri
  üretiminde kullanılan peynir suyu tozu ve süt tozu kullanımının ürün kalitesi
  üzerine etkileri incelenmistir.
  Denemede iki farklı oranda süt tozu (%2, 4) ve iki farklı oranda peynir suyu
  tozu (%2, 4) kullanılmıstır. Kontrol amacıyla katkı eklenmeyen gurubun da
  olusturulmasıyla 5 farklı örnek gurubu elde edilmistir. Örneklerde pisirme
  öncesi ve sonrası pH ve serbest su tayini yapılmıstır. Örneklerin % nem
  miktarı, pisirme verimi, su tutma kapasitesi, pisirme sırasındaki çap ve kalınlık
  degisimi incelenmistir. Peynir suyu tozu ve süt tozu eklenen örneklerde pH
  kontrol örneklerine oranla daha yüksek bulunmustur. Pisirilmis örneklerde en
  düsük pH kontrol gurubunda saptanmıs diger örneklerin pH degerleri arasında
  istatistiksel olarak farklılık bulunmamıstır (p >0.05). Örneklerin serbest su
  miktarları arasında önemli farklılık saptanmamıstır (p >0.05).
  Süt tozu ve peynir suyu tozu kullanılması örneklerinin kuru madde degerlerinin
  artmasına neden olarak nem degerlerinin kontrol gurubuna oranla daha düsük
  bulunmasına yol açmıstır. Süt tozunun eklenen her iki oranı ve peynir suyu
  tozunun %4 oranında kullanılması örneklerin pisirme verimlerinde artısa neden
  olmustur. Pisirme sırasında tüm örneklerin çaplarında azalma saptanmıs, çapta
  azalma örnekler arası farklılık göstermemistir. Süt tozunun ve peynir suyu
  tozunun %2 ve %4 oranında kullanıldıgı örneklerde pisirme sırasında kalınlıkta
  artıs gözlenmistir. %4 oranında kullanılan süt tozu örneklerin su tutma
  kapasitesinde önemli artısa neden olmustur. Yeniden yapılandırılmıs et
  ürünlerinde süt tozu ve peynir suyu tozunun kullanılması pisirme veriminin ve
  su tutma kapasitesinin artmasına neden olmaktadır.

   

  Meltem Serdaroglu1, H. Bora Ünlü2, Çilem Purma1
  1 Ege Üniversitesi, Mühendislik Fak., Gıda Müh. Bölümü, Bornova, zmir
  2 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü , Bornova, zmir
  * meltem.serdaroglu@ege.edu.tr

  Post Tagged with
Comments are closed.